borstverkleining

Borstverkleining

Wat houdt een borstverkleining in?

Een borstverkleining heeft als doel om de omvang van uw borsten meer in overeenstemming te brengen met uw algemene lichaamsverhouding, of u dit nu wenst om fysieke of psychologische redenen. Bij een borstverkleining wordt een bepaalde hoeveelheid huid en overtollig klierweefsel weggehaald uit de borst. Vaak worden tepel en tepelhof verkleind en hoger geplaatst.

Grote borsten gaan doorgaans gepaard met doorgezakte borsten. Beide problemen kunnen tijdens één ingreep verholpen worden.

Wanneer heeft u baat bij een borstverkleining?

Er zijn verschillende redenen waarom vrouwen ervoor opteren hun borsten te laten verkleinen.
Ten eerste zijn er de fysieke redenen. Zo kunnen grote borsten uw bewegingsvrijheid beperken of leiden tot schouder-, nek- of rugklachten. Ook het vinden van passende kledij is niet steeds makkelijk.
Ten tweede zijn er de psychologische redenen. Er zijn vrouwen wiens borsten in verhouding met de rest van het lichaam te groot zijn en dit kan uiteraard gepaard gaan met de nodige mentale belasting.

Ook mannen die last hebben van overmatige borstkliervorming (gynaecomastie) kunnen in aanmerking komen voor een borstverkleining.

Wat kunt u verwachten van de ingreep zelf?

Borstverkleining gebeurt meestal onder algemene verdoving met een overnachting in het ziekenhuis
Je kan drie types onderscheiden.

  • Doorhangende kleine borsten. In dit geval zal een borstprothese soelaas brengen.
  • Doorhangende borsten met een matig volume worden het best behandeld met een borstlift.
  • Bij heel grote doorhangende borsten is het wegnemen van een deel van de borstklier aangewezen.

Het onderscheid  tussen de verschillende oplossingen is niet steeds uitgesproken. De beste oplossing van het probleem wordt in overleg met de chirurg besproken. 

Bij een klassieke borstverkleining maakt de plastisch chirurg een incisie rond het tepelhof en een verticale incisie van de tepel naar de borstplooi. De overtollige huid wordt weggenomen samen met overtollig borstweefsel. De tepel wordt naar boven geplaatst.

Littekens zullen zeer onopvallend zijn dankzij de juiste chirurgische techniek en de lokalisatie van de insneden.

Borstvoeding geven na een borstverkleining

Of u borstvoeding kunt geven hangt in grote mate af van het aantal melkklieren die intact zijn gebleven na de ingreep en of uw tepel nog hierop aangesloten is. Dit kan besproken worden met de chirurg tijdens de consultatie. Meestal vormt het geen probleem.

Mammografie

Een borstverkleining heeft geen enkel effect op uw risico tot het ontwikkelen van borstkanker, noch op de diagnostische praktijk hiervan. Doordat het volume van uw borsten vermindert, zal uw risico op borstkanker zelfs afnemen.

 

Meer informatie →